Amennyiben hírlevelünk nem jelenik meg helyesen, kérjük, kattintson ide!
2023. március 06.
Helyszínváltozás!
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ!

Tisztelt Tagtársak!

A Magyar Hypertonia Társaság (székhely: 1115. Budapest, Tétényi út 12-16) következő közgyűlését
2023. március 21-én kedden, 14:30 órakor tartja.


Új Helyszín: B-Braun Aesculap Akadémia, Budapest, 1115, Halmi u. 20-22, II. emeleti könyvtárterem

Napirendi pontok:

1. 2022. évi beszámoló megvitatása és elfogadása
2. Tagfelvétel
3. Egyebek

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, ismételt közgyűlést tartunk változatlan napirendi pontokkal és azonos helyszínen 2023. március 21-én kedden, 15:00 órakor tartja.

Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a másodszorra összehívott közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

Felhívjuk továbbá tagtársaink figyelmét, hogy akadályoztatottságuk esetén meghatalmazott képviselőt is igénybe vehetnek szabályos írásbeli meghatalmazással.

dr. Nemcsik János
főtitkár

Prof.dr. Járai Zoltán
elnök

Cím: H-1115 Budapest, Tétényi út 12-16.
E-mail: titkarsag@hypertension.hu
Adatvédelmi nyilatkozat: Ezt a levelet a Magyar Hypertonia Társaság tagjai kapják, akik hozzájárultak, hogy címükre a társaság
információkat juttasson el. Az adatkezelésre elsősorban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Amennyiben le kíván iratkozni hírlevelünkről, kérjük kattintson ide!