Kávéfogyasztás és dohányzás hatása a vérnyomásra esszenciális hipertóniában

Van-e szinergizmus a cigaretta, kávé és az alkohol között?

Székács Béla dr.

SOTE II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

A hipertóniával és a hozzá kapcsolódó szív-érrendszeri kórfolyamatokkal foglalkozó sorozat előző blokkjában az élvezeti és stimuláló szerek közül a kardiovaszkuláris szempontból Janus-arcú alkohol hatásainak bemutatása történt meg. Igyekeztünk a gyakorló orvos számára a mindennapos betegellátásban hasznosítható pragmatikus következtetéseket is levonni e bonyolult kérdéskörben.

A másik két élvezeti/stimuláló szer, a kávé és cigaretta magasvérnyomáshoz kapcsolódó szerepe sem ismert teljességgel az orvosi köztudatban. Ezért ha rövidebben is, mint az alkohol esetében, érdemes áttekinteni a hipertóniás betegek aktuális vérnyomásszintjére gyakorolt hatásaikat, valamint kölcsönhatásaikat egymással és más élvezeti szerrel.

Dohányzás

A dohányzás szív-érrendszeri kockázatot növelő hatásegyüttese ismert és elfogadott tény a nagyobb populációkat követő vizsgálatok eredményei alapján. Ugyanakkor a dohányzásnak a kardiovaszkuláris rizikóban alapvető fontosságú hipertónia aktuális vérnyomásszintjének befolyásolásában játszott szerepe már valamelyest ellentmondásosabb.

Akut humán vizsgálatokban (Cryer P. E. és mtsai. 1976, Cellina G. U. és mtsai. 1975, Freestone és mtsai. 1982, Palatini P. és mtsai. 1994) a cigarettázás mind normális vérnyomású, mind magasvérnyomásos (kezelt, nem kezelt) személyekben emelte a vérnyomást, a pulzusszámot, és fokozta a szimpatikus stimulust közvetítő noradrenalin és adrenalin felszabadulását.

Ennek ellentmondott viszont két nagyobb felmérés is (Green M. S. és mtsai. 1986, Wilhelmsen L. 1988), amely a rendelőben mért vérnyomásban nem tudott kimutatni különbséget a dohányzó és nem dohányzó hipertóniások között, sőt részben a dohányzók vérnyomása mutatkozott alacsonyabbnak.

Az alkalmazott módszerekből következő hibalehetőségekkel (a dohányosoknál „kimosási periódust" biztosítottak az utolsó cigaretta elszívását követően a vérnyomásmérés előtt) is magyarázható volt talán e váratlan eredmény, de a kérdést megnyugtatóan csak 1991-ben Mann S. J. és mtsai. vizsgálatai zárták le. Ambulanter vérnyomás-monitorozással a dohányzóknál egyértelműen magasabb nappali szisztolés vérnyomást találtak, mint a nem dohányzóknál.

A vérnyomás dohányzás kiváltotta emelkedésének hátterében a szimpatikus idegrendszeri aktivitás fokozódás áll, amely a hipertónia korai fázisában jellemző autonom idegrendszeri (szimpatikus/vagus „balansz") zavar időszakában (Julius S. 1990) az aktuális vérnyomás határozottabb növekedését eredményezheti.

Koffein

A másik stimuláló szer, a koffein rendszeres fogyasztása esetén csak kicsiny, nem szignifikáns fokozódás mutatkozott a vérnyomásban normo- és hipertóniásokban (Myers M. G. és mtsai. 1991, McDonald és mtsai. 1991, Eggertsen R. és mtsai.). Olyan tendenciát is észleltek, hogy az első időszakban még észlelhető kisfokú vérnyomás-emelkedés a későbbiekben fokozatosan eltűnik.

Ugyanakkor Narkiewicz K. és mtsai. 1995-ben egy nagyobb esetszámú (határértékű és enyhe hipertóniások) tanulmányban kicsiny (2-3 Hgmm), de szignifikáns nappali szisztolés vérnyomás-emelkedést tudtak kimutatni kávét rendszeresen fogyasztók között a nem fogyasztókhoz képest.

Dohányzás és kávéfogyasztás együttes hatása

Izgalmasabbnak tűnnek azok az eredmények, amelyek a cigarettázás és a kávéfogyasztás egymást határozottan erősítő vérnyomásemelő szinergizmusára hívták fel a figyelmet.

Először Freestone és Ramsay (1982) mutatta ki, hogy egyetlen cigaretta elszívása kisebb mértékben körülbelül negyedórán át megemelte a vérnyomást. Vizsgáltjaikban a kávé fogyasztása önmagában nem váltott ki magasabb vérnyomást. Ugyanakkor, ha a két stimulánst kombinálták, akkor a cigarettával kiváltható vérnyomás-emelkedésnél jóval határozottabb, 10 Hgmm körüli szisztolés tensio-választ tapasztaltak már 5 percen belül, és a vérnyomás emelkedése még 2 óra múlva is kimutatható volt.

A Harvest Study Group e kérdéssel foglalkozó tanulmánya 1995-ben a nappali ambuláns szisztolés vérnyomás összesített átlagában is jelentős fokozódást állapított meg a dohányzás mellett kávét is fogyasztó körében. Az enyhe-határérték hipertóniás férfiak körében ez a fokozódás átlag 6 Hgmm, míg a nők esetében átlag 12 Hgmm volt. Az éjjeli vérnyomás nem mutatott ilyen különbségeket, ami amellett szólt hogy ezeket az eltéréseket valóban a dohányzás és a kávézás szinergista szimpatomimetikus hatása okozta. A cigaretta + kávé által szinergista módon indukált vérnyomás-emelkedés hátterében a szimpatoadrenerg aktivitás szerepét a vizeletben ürített adrenalin fokozódása is igazolta. A fokozott adrenalin mobilizálódással értelmezhető egyébként az is, hogy a nappali vérnyomás-emelkedésben a szisztolés emelkedés a meghatározó e két szer szinkron hatásában.

Más vizsgálatok is arra utalnak, hogy a koffein/kávé markánsabban hat már eleve fennálló szimpatikus aktivitásfokozódás esetén. Így Pincomb G. A. (1988) például igazolta, hogy átlagos adagú feketekávé ébren, nyugalomban lévő emberekben nem módosítja a mellékvesevelő szekréciót, de ha a vizsgáltak magas pszihomotoros aktivitást igénylő feladatot kaptak, az adrenokortikális szekréció jelentős mértékben fokozódott kávé hatására.

A cigaretta és kávé szinergista presszor hatásának klinikai jelentőségét mutatja a Harvest Study Group eredményeiben az is, hogy amíg a nem dohányzók átlagos vérnyomása a csak marginális vérnyomás-emelkedést mutatók alcsoportjába volt sorolható, addig azoké, akik a dohányzás mellett még legalább napi 4 kávét fogyasztottak, már az egyértelműen hipertóniások csoportjába tartozott.

Dohányzás és alkoholfogyasztás együttes hatása

Arra a kérdésre, hogy van-e hasonló kölcsönhatás a cigaretta és alkohol vérnyomásemelő hatásai között, korábbi müncheni és lübecki felmérések hasonló eredményei után a több, mint 5 ezer embert nyomon követő MONICA Augsburg Survey (1984-1985) adta meg a határozott választ. Dohányzás az alkoholt rendszeresen fogyasztó férfiak körében a szisztolés vérnyomást 2-8 Hgmm-rel, míg a nők esetében 1-14 Hgmm-rel emelte.

Megbeszélés

A fentiek alapján főleg a fiatal, fokozott adrenerg reaktivitású enyhe hipertóniás betegek közül a dohányzók, és még inkább a dohányzók + kávét naponta többször is fogyasztók további vérnyomás-emelkedésre predesztináltak. Hasonló a helyzet azokkal, akik a cigarettázás mellett rendszeresen alkoholt is fogyasztanak. E változások jelentőségét jól aláhúzza az a tény, hogy több tanulmány is igazolta: már napi 2-3 Hgmm-es átlagos szisztolés vérnyomás-emelkedés határozottan megnöveli hosszabb távon a szív-érrendszeri rizikót, azaz az érfüggő szív- és agykárosodások kialakulásának veszélyét.

Igy a célszerű orvosi tanács ezeknél a betegeknél :