Adatvédelmi, betegjogi képzés ,

orvosok számára!

 

„ Jog és kommunikáció -a hatályos egészségügyi , adatvédelmi törvény és alkalmazása orvosok részére ”

 

3 napos akkreditált  továbbképzés kerül megrendezésre

                                      

Budapesten 2008.05.23.-05.24.,2008.06.07.-n

 

A képzés gyakorlatorientált, egyszerre kíván reflektív teret, módszertani útmutatót nyújtani a mindennapok problémás helyzeteinek megoldására, hogy a szakszerű egyben jogszerű legyen.

 

dr.Kelényi Zoltán ,                                                                           Urbán Éva

ügyvéd                                                                                                                    

                                                                                                       pszichoterapeuta

titok- és adatvédelmi szakértő                                                         klinikai szakpszichológus

 

 

Akkreditáció: 20 pont

Képzési órák száma:24 óra

Jelentkezési határidő: 2008.05.15.

Résztvevők száma: 7-15 fő

A képzés díja:  

2008.március 20-ig befizetve: 36.000 Ft/ 1500 Ft/óra/ fő

2008.április 20-ig befizetve : 38.400 Ft /1600 Ft/ óra/fő

2008.május 15-ig befizetve: 40.800 Ft /1700Ft/óra/fő  

Rezidensek számára:  8000 Ft /750 ft/óra/ fő

A tanfolyam díja magába foglalja a képzés teljes anyagát CD-n, valamint egy  két hónapos utánkövetést , mely alatt a résztvevők támogatást kapnak a tanultak mindennapi alkalmazása során felmerülő problémák kezeléséhez.

Képzés helyszíne : Budapest, II. ker. Tölgyfa u.14.fszt.9.

 

 

A jelentkezés helye:

Telefonon:06/30/97-59-345 (Urbán Éva), skype: pszichotrend.bt

levélben:info@jog-orvoslat.hu,  www.jog-orvoslat.hu, információkérő lap

 akkreditációs ny.sz.:SE-ÁOK/2008-01/00187, szabadon választható

 

www.jog-orvoslat.hu

A szervezők fenntartják az órarend változtatás jogát.

Napjainkban a betegellátásban sokféle olyan kihívással szembesülünk, melyek a korábbihoz képest újszerű képzettséget követelnek tőlünk. Feladatunk az, hogy a meglévő szakmai rutint korszerű ismeretekkel bővítsük, így elősegítve - többek között - az orvosi munka jogbiztonságát is. Mint mindnyájan tudjuk, a jogszabályok ismeretének hiánya egyikünket sem mentesíti tevékenységünk esetleges jogi következményei alól - mondták el a szervezők.

A betegek jogainak, az adatvédelmi szabályoknak s a kommunikációelméletnek az ismerete: ez az a három pont, amelyre szakmai tudásunk mellett, munkánk során támaszkodnunk kell.
Az általunk vezetett képzés célja az, hogy e három területről használható, gyakorlati jellegű s naprakész tudást adjon mindazoknak, akik hatékonyan s jogszerűen akarják végezni a betegellátást.

A betegjogi és adatvédelmi információk elsajátítása, egyrészt szavatolja magának az orvosnak az egzisztenciális biztonságát, másrészt hozzásegít ahhoz, hogy a betegeket komplexebb, s az ő szempontjukból is biztonságosabb módon tudja ellátni. Ezzel hozzájárul a korszerű orvos-beteg viszony kialakításához, s az esetleges betegjogi perek megelőzéséhez.

A képzés interaktív módon folyik, a résztvevők gyakorlati kérdésfeltevéseire s az azokra adott válaszokra épül, gyakorlatorientált, egyszerre kíván reflektív teret, módszertani útmutatót nyújtani a mindennapok problémás helyzeteinek megoldására, hogy a szakszerű egyben jogszerű legyen.

 

Órarend

 

Nap

Időpont

Hossz

Előadás címe

Előadó

Előadó(k) minősítése

1.

2008.05.23. péntek

14:00

90

A.I.A hatályos egészségügyi törvény. Az egészségügyi törvény szabályozási rendszere a ., A betegek kötelezettségei.

b., Az orvosok és betegellátók jogai és kötelezettségei.

c., Műhiba és felelősség d. Felelősségi szintek magán és állami ellátásban

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

2.

2008.05.23.

15:30

90

A.II. Betegjogok az egészségügyi törvény alapján :1.A megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog 2.Az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

3.

2008.05.23.

17:30

90

A.II.3.A kapcsolattartás joga 4.Az intézmény elhagyásának a joga

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

4.

2008.05.24.

szombat

09:00

90

A.II.5.A tájékoztatáshoz való jog 6.Az önrendelkezéshez való jog 7.Az ellátás visszautasításának joga

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

5.

2008.05.24.

10:30

45

C.1.Szeminárium: A betegjogokkal kapcsolatos gyakorlati kérdések megvitatása

dr.Kelényi Zoltán,

Urbán Éva

ügyvéd, szakpszichológus

6.

2008.05.24.

11:30

90

B.I.A kommunikáció jelentősége az orvos-beteg kapcsolatban. II: Az orvos-beteg kapcsolat modelljei: a., személyközi fókusz helye szerint b., kontroll hely szerint c., Korai kötődési mintán alapuló felfogás

Urbán Éva

pszichoterapeuta, szakpszichológus

7.

2008.05.24.

13:00

90

A.III. Adat- és titokvédelem az egészségügyben 1. A személyes adatok védelmének általános kérdései 2.A személyes és a különleges adat fogalma

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

8.

2008.05.24.

14:30

90

A.III.3.,Az egészségügyi adatvédelmi törvény.4.,Az eü. személyes adat fogalma.5., Az orvosi titoktartás. 6.,Az eü. személyes adat megismerésére jogosultak köre 7.,Az eü. dokumentáció megismerésének szabályai

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

9.

2008.05.24.

16:15

45

C.2.Szeminárium:Adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati problémák megvitatása

dr.Kelényi Zoltán, Urbán Éva

ügyvéd, szakpszichológus

10.

2008.06.07.

szombat

09:00

90

B.III.. Kezelési stratégia a betegek kötődési mintáinak függvényében IV. Kezelési stratégia és személyiség tipológia

Urbán Éva

pszichoterapeuta, szakpszichológus

11.

2008.06.07.

10:30

90

B.V.A betegséggel való megküzdés lélektani útjai: a., lelki védekező mechanizmusok b., coping mechanizmusok

 VI. Pszichoterápiás módszerek , mint lehetséges kiegészítő kezelési módok a gyógyszeres kezelések mellett

Urbán Éva

pszichoterapeuta, szakpszicholológus

12.

2008.06.07.

12:00

90

A.IV.1.Jogszerűség és minőség biztosítás.2.Új törvényi szabályozások

dr.Kelényi Zoltán

ügyvéd, titok-és adatvédelmi szakértő

13.

2008.06.07.

13:30

90

C.3.Szeminárium:Jog és kommunikáció. Az egészségügyi és adatvédelmi törvény alkalmazása a mindennapok gyakorlatában: szakszerűség és jogszerűség ötvözése. Hogyan segítheti a jogismeret a beteggel való kommunikációt.

dr.Kelényi Zoltán,

Urbán Éva

Ügyvéd

szakpszichológus

14.

2008.06.07.

15:00

30

Zárás, elégedettségi kérdőív kitöltése.

Urbán Éva